เนื้อนาบุญของโลก เพื่อศาสนทายาท

เนื้อนาบุญของโลก

เพื่อศาสนทายาท

ทุก ๆ วัน ก็นั่งเฝ้าดูแลลูกหลานเรียนหนังสือ ตั้งแต่เช้ายัน ๓ ทุ่ม จนถึงเข้านอนจำวัด หากวันไหน หลวงพ่อไม่อยู่ที่โครงการ ก็เป็นอันทราบได้ว่า ท่านไปโปรดศรัทธาญาติโยม หลวงพ่อเจ้าคุณ ต้องหาทุนทรัพย์ ปัจจัยสี่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ นิตยภัตรถวายครูอาจารย์สอน พระพี่เลี้ยง เพื่อให้ลูกหลานได้เติบใหญ่ จะได้ทำงานพระศาสนาต่อไป

คุณพี่สนิท แจ้งถิ่น คุณพี่สมพร แจ้งถิ่น อุบาสิกา ๒ พี่น้องชาวปทุมธานี ได้ทราบข่าวแล้ว อยากร่วมบุญสร้างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และวัด ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่โครงการ กำแพงแสน นครปฐม

วันนี้ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เดินทางไปโปรดศรัทธาญาติโยมถึงบ้าน ทั้ง ๒ ท่าน ขอร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลและรายการบุญอื่น ๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อทองสุข คุณแม่ทองพูน แจ้งถิ่น และหมู่ญาติทั้งหลาย เป็นปัจจัย ๗๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง