“เรื่องทำบุญ ต้องยอมใจท่าน”

“เรื่องทำบุญ

ต้องยอมใจท่าน”

วันนี้ พี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ นำคนงานบริษัทของท่าน มาปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ วันพรุ่งนี้ กำหนดแล้วเสร็จ การสร้างเกาะกลางน้ำอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน

ภาพที่เห็นจนชินตา พี่กรองแก้ว ลงมือทำเอง ตัดแต่งกิ่ง เกลี่ยทราย ถือจอบ ถือเสียม ทำไป พูดโน้มน้าวชักชวนด้วยวาจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนให้พนักงานรื่นเริงสนุกสนานในการทำงาน จึงไม่แปลกที่ท่านจะเป็นที่รักเคารพผูกจิตไมตรีได้ทุก ๆ คน

ผมมีโอกาส ได้สนทนากับพนักงาน คนงานบริษัทท่าน ปิยวิทย์ บุญนิ่ม ซึ่งมาทำงานอุทยานลานธรรม “อาจารย์ครับ ผมอยู่กับคุณนายท่านมาหลายปี ผมยอมใจท่าน เรื่องทำบุญกุศล ที่บ้านผมท่านก็ไปช่วยสร้างวัด สร้างศาลา .. ท่านทำหลายที่ .. ที่นี่ เป็นอีกที่หนึ่ง ที่คุณนายผม ท่านทุ่มเทเต็มที่ …”

พี่กรองแก้ว เดินทางถึงโครงการตั้งแต่ ๘ โมงเช้า ทำงานกับพนักงานของท่าน จนถึง ๖ โมงเย็น วันนี้ วันอาทิตย์ บ่าย ๆ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ชั่วโมงกิจกรรม ได้มาช่วยโยมยายอุบาสิกากรองแก้ว ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ โยมยาย พาปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ยังไม่เสร็จ มืดก่อน พรุ่งนี้ มาลุยต่อ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง