เสียเวลาเปล่าที่จะต้องหยุดอธิบาย

เสียเวลาเปล่า

ที่จะต้องหยุดอธิบาย

เชิญร่วมบุญบารมี

ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี : กองทุนภัตตาหารศากยบุตร

เลขที่ : 459-0-81006-9

หลวงพ่อจะเดินหน้าไม่มีถอยกลับ ไม่มีเวลาแวะข้างทางเพื่อขอร้องใคร ๆ ปีหน้า จะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้ว ลูกหลานอาตมาอยู่ในวัยเด็ก กำลังเจริญเติบโต เด็ก ๆ สามเณรสูญเสียโอกาสที่จะได้เรียนโรงเรียนดี ๆ ได้ฉันอาหารดี ๆ มีที่อยู่พอเหมาะสมแก่สมณวิสัย

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง