โยมพ่อ โยมแม่ คุณพรทิพย์ บำรุง นำน้ำส้มเกร็ดหิมะ และไอศครีม ๑ ถัง มาถวาย

ดวงใจของโยมแม่

“ลูกเณรบูม” อายุ ๑๑ ขวบ

ที่นี่ ทำให้ลูกหนูเปลี่ยนไป

หนูไม่คาดคิดว่า “ลูกหนูจะทำได้” หากอยู่บ้านตอนนี้ คงไม่ต่างจากเด็กทั่ว ๆ ไป กิน เล่น นอน กิจกรรมทั้งหมด คือ เกมมือถือโทรศัพท์ ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทำให้ลูกหนูเปลี่ยนเป็นคนละคน ทำวัตรสวดมนต์ ให้ศีล ให้พร ได้ทั้ง ๓ ภาษา Pali Thai English ท่องจำกัจจายนสูตรได้ …. โยมแม่ลูกเณรบูม

สามเณรปิยพร บำรุง “เณรบูม” ตัวเล็ก ตุ้ยนุ้ย เวลาทำวัตรสวดมนต์ จะเปล่งเสียงออกมาเต็มเสียง เป็นสามเณรที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรูปหนึ่ง อายุ ๑๑ ขวบ โยมพ่อโยมแม่ นำมาบรรพชาภาคฤดูร้อนเมื่อเมษายนที่ผ่านมา เป็นอีกรูปที่สมัครใจอยู่เรียนต่อในหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ Pali English Program

วันนี้ โยมพ่อ โยมแม่ คุณพรทิพย์ บำรุง นำน้ำส้มเกร็ดหิมะ และไอศครีม ๑ ถัง มาถวาย เนื่องในวันเกิดลูกเณรบูม ๒๐ ตุลาคม

โยมพ่อโยมแม่ มาเห็นพัฒนาการของลูก เห็นลูกจับไมค์สวดเปล่งเสียง Pali Thai English ได้เต็มปากเต็มคำ หัวใจของโยมพ่อ โยมแม่ โยมย่า โยมยาย จะพองโตขนาดไหน นี่แหละครับ อานิสงส์บวชบรรพชาทำให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์เป็นแบบนี้เอง

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง