ใกล้ครบ ๑ ปีเต็ม จงภูมิใจในงานที่ทำ

ใกล้ครบ ๑ ปีเต็ม
จงภูมิใจในงานที่ทำ
<<<>>>


ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และผม หากวันใดมีเวลาว่าง ๆ ก็มักจะชวนกันไปดูที่ดูทาง แถว ๆ นครชัยศรี สามพราน พุทธมณฑล คิดว่า เกือบ ๆ ๑๕ เจ้า ตามที่มีผู้ปักป้ายขาย คือ อยากทราบราคาที่เขาขาย ๆ กัน
ด้วยความที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณ มาพุทธโฆส บ่อย ๆ คือ มาทำงานแทบทุกวัน ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา พุทธโฆส เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๒ – ๓ หลักสูตร โดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาบาลีและวิปัสสนา ที่จุดประกายความคิด “เราต้องหาที่เป็นของเราเอง” คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์ และ ปริญญาเอกบาลีพุทธศาสตร์ ความคิด ณ ตอนนั้น กับผู้สนับสนุนทุนก้อนแรก ๒ ล้านห้าแสนบาท ท่านพันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ต่างมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ “สร้าง Campus ของเราเอง”


จนบัดนี้ ที่นี่ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ ผ่านมาแล้ว ๑๐ เดือน ตั้งแต่วินาทีแรกที่หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ลงนามในหนังสืออนุญาตให้เข้ามาพัฒนาที่ดิน ๓๖ ไร่ (เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔) ทุกอย่างเหมือนฝัน ท่านอาจารย์เจ้าคุณ และผม มาที่นี่แทบทุกวัน จากสภาพป่า ดงดอกคูณ สวนกล้วย ฯลฯ เราพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สมตามเจตนาปรารถนาที่หลวงพ่อพระมหาบรรจบ รักษาผืนดินแห่งนี้ รอมาเกือบ ๑๕ ปี


ติดตามเรื่องราว เล่าย้อนหลัง
ตอนที่ ๑ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-1
ตอนที่ ๒ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-2
ตอนที่ ๓ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-3
ตอนที่ ๔ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-4
ตอนที่ ๕ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-5
ตอนที่ ๖ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-6
ตอนที่ ๗ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-7


ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ


๑. จัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ เพื่อจัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน


๒. จัดการศึกษา “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก


๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ


ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ เปิดสอนหลักสูตรบาลีนานาชาติ English Program เพื่อสร้างศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ


ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา
มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส
เลขที่ : 459-0-68567-1


ติดต่อสอบถาม
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี
๐๙๒ – ๖๙๔๘๘๘๓
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง