ใจไม่เด็ดเดี่ยวจริง ทำงานนี้ ไม่ได้หรอก

“ใจไม่เด็ดเดี่ยวจริง

ทำงานนี้ ไม่ได้หรอก”

โดย อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

อาตมา มาค้างคืนจำวัดที่โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตั้งแต่คืนวันที่ ๒๒ จนถึง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน รวม ๔ คืน ๕ วัน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับลูกหลาน ฟังลูกหลาน ทำวัตรสวดมนต์ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English น่าชื่นใจ อยากให้พระเณรลูกหลานทั้งประเทศ เรียน ฝึกอบรมแบบนี้ อีก ๒๐ ปี ๓๐ ปี ภาระงานเผยแผ่ธรรม ไปได้ไกลรอบโลก

สิ่งหนึ่งที่อยากบอกกล่าวญาติโยมผ่าน Facebook ของ Wate Bunnakornkul อาตมา ฉันเช้า เพล พร้อมลูกเณรทุกวัน อาหารขบฉันก็อย่างที่เห็นในภาพ มากบ้าง น้อยบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง (บางเช้า มาม่า บางเพล ปลากระป๋องกับสายบัว) เรียกว่า สามเณรฉันอะไร ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ พระพี่เลี้ยงก็ฉันอันนั้น ใครที่ไปในวันมีเจ้าภาพ ก็อิ่มใจเห็นอาหารเพียงพอ แต่อาตมาอยู่ฉันในวันไม่มีเจ้าภาพ

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และคณะก็พยายามอย่างเต็มที่ในการหาเจ้าภาพมาถวายภัตตาหารเพล ก็อย่างที่เห็น เดือนหนึ่ง มีเจ้าภาพไม่ถึง ๕ วัน อีก ๒๕ วัน ท่านเจ้าคุณ ก็ต้องควักย่าม อาจารย์เวทย์ก็ต้องควักเงินเดือนตัวเอง

ลองคำนวณเล่น ๆ ปีหน้า รับสามเณรนักเรียน ๓๐ รูป ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน รวมแล้วคงราว ๆ ๔๕ ชีวิต งบประมาณค่าอาหารเช้าเพล วันละ ๗,๕๐๐ บาท คูณด้วย ๓๖๕ วัน เป็นเงิน ๒,๗๓๗,๕๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นี่แค่เรื่องอาหารนะ ไม่รวมอย่างอื่น

ใจไม่เด็ด ทำงานนี้ ไม่ได้หรอก

อาตมา จึงกล่าวกับญาติโยมที่มาทำบุญหล่อพระ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ว่า ” ไม่ช่วยท่านตอนนี้ จะไปช่วยท่านตอนไหน ?”

อาตมา นอนคิดมาหลายคืน อยากช่วยท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ตั้งกองทุนภัตตาหารสามเณร ที่คิดได้ขณะนี้ คือ อยากสร้างพระกริ่งสัก ๑ รุ่น เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึก แก่ญาติโยมที่มาร่วมบุญตั้งกองทุนภัตตาหาร บุญความดี ต้องรีบทำ

ขึ้นชื่อว่า “บุญ ต้องรีบทำ ทำกันในวันที่ ๒ ธันวาคม นี้เลย ตรงกับวันเกิดท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ พอดี”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง