๑๖ เมษายน เป็นวันที่ผมมีบุญที่สุด

๑๖ เมษายน
เป็นวันที่ผมมีบุญที่สุด
<<<>>>
พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ โอนมาร่วมสร้างตั้งแต่คุยกันทางโทรศัพท์ ๓ แสนบาท ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ต่อมาเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการครั้งแรก ทำบุญปีใหม่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นแผนงานทุกอย่างแล้ว ร่วมบุญเป็นเช็คธนาคาร ๒ ล้านบาท
เดินทางมาครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โอนเข้ามาทำบุญก่อน ๒ ล้านบาท รวมปัจจัยบริจาค ๔ ล้าน ๓ แสนบาท ทั้งยังได้สอบถามค่าก่อสร้างที่ยังเหลืออยู่เท่าไร ท่านขอสมทบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ ๒๐ ล้านบาท ให้สร้างต่อไป อย่าหยุด ถ้าเงินไม่พอจ่าย ให้รีบแจ้งทันที
วันนี้ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ลูกชายอยากให้ผมกลับบ้าน อยากให้อยู่บ้าน อยากทำความสะอาดห้องพระ สวมครุยปริญญาถ่ายภาพครอบครัว
ผมกลับบ้านคืนวันที่ ๑๕ เมษายน ตื่นเช้า ลูกชาย รอทำความสะอาดห้องพระ “พ่อรู้ไหม วันนี้ วันอะไร?”
“วันที่ ๑๖ ก็วันหวยออกไง”
“ไม่ใช่ วันนี้ วันเกิดพ่อต่างหาก”
สักพัก ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่กิ่งกาญจน์ ท่านโทรปรึกษางานเรื่องแปลคำสอนของพะอ๊อก สะยาดอ เป็นภาษาอังกฤษ ผมได้เล่าเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” มีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๑๐๐ ล้านบาทสมทบสร้าง
พี่กิ่งกาญจน์ ได้รับทราบแล้ว น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน สร้างความปีติศรัทธาให้ท่านทำงานพระศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ท่านเคยปรึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา มีที่ดิน ๘๐๐ ไร่ ในจังหวัดเลย ที่จะสร้างสัปปายสถานเพื่อการศึกษาและปฏิบัติและจะมอบไว้ในแผ่นดินพระพุทธศาสนา
ประโยคสุดท้ายก่อนวางสาย เป็นประโยคที่แสดงถึงศรัทธาของมหาอุบาสิกาที่อุทิศตนเพื่อพระศาสนามาอย่างยาวนาน เป็นเสียงก้องในโสตประสาทที่ผมจะจำไปตลอดชีวิต
“… พี่ได้เห็นโครงการที่ท่านเจ้าคุณ ฯ และเวทย์ทำทั้งหมดแล้ว พี่รู้สึกว่า พี่ได้บุญจริง ๆ ไม่มีความลังเลเลยที่จะทำบุญที่นี่ แม้การสร้างวิทยาลัย จะได้รับพระราชทานทุนในการสร้างแล้ว ความตั้งใจของพี่ ที่จะทำบุญที่นี่ ก็ไม่เปลี่ยนแปลง พี่จะขอสมทบบริจาคไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ ๒๐ ล้านบาท”
วันนี้ วันที่ ๑๖ เมษายน เป็นวันที่ผมโชคดีจริง ๆ เป็นวันได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ เป็นวันมงคลที่ได้ฟังแต่เรื่องอันเป็นมงคล

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง