น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ๑๐

admin

3 เมษายน 2567

คืนแรก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดรวมยุวชนวันนี้ ๑๙๒ นาค

ลูกหลานบางคนมีบุญวาสนาทางพระศาสนา เด็กบางคน มีบุญครับ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ

admin

1 เมษายน 2567

ธรรมนาวา “วัง” สู่นายทหารนักบิน

พระธรรมวชิราจารย์ กล่าวเปิดปฐมนิเทศ และโอวาทธรรมกถา หลักปฏิบัติ ธรรมนาวา “วัง” แก่นายทหารนักเรียนการบินโรงเรียนการบิน กำแพงแสน

admin

27 มีนาคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

25 มีนาคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

24 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567
1 2 94
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง