หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๗ ……………………..? (ช่วยตั้งชื่อตอนนี้ให้ด้วยครับ)

ในขณะที่ท่านเจ้าคุณ ฯ เดินนำหน้า มีน้องเก่ง เด็กในพื้นที่อธิบายให้ดูพื้นที่ต่าง ๆ ผมหยุดเดิน ขอกลับมามองข้างหลัง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๖ ปิดทางเข้า ! ท่านคงไม่รับเราแล้ว

อาจารย์สวัสดิ์​ พุ่มมาก โทรบอกหลวงพ่อพระมหาบรรจบแล้วว่า คุณภัสส์กุญช์ (ผู้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อ)

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๕ สมาธิ ฌาน สมาบัติ ?

อาจารย์สวัสดิ์ พุ่มมาก เล่าต่อว่า “คณะที่ไปทั้งหมด พร้อมน้องเก่งเด็กในพื้นที่อีกคน ได้ปรึกษากันแล้ว เห็นร่วมกันว่า

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๔ ท่านปิดถนน ไม่รับใคร ๆ

เรื่องราว พระหลวงตาเปรียญธรรม ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต บางรูป บางท่าน อดเสียดายวุฒิการศึกษา

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๓ จาริกไปตามนิมิต

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี​ และผม เดินทางมาถึงบ้านอาจารย์สวัสดิ์ เวลาบ่ายโมงเศษ ๆ

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๒ (ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเปิดประตูรับไหมนะครับ ท่านไม่พูดกับใครมาหลายปีแล้ว)

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อเสียงสวดสาธยายมหากัจจายนสุตตปาลิ ๖๗๓ สูตร โดยพระนิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

หลวงพ่อพระมหาบรรจบ | ตอนที่ ๑ ด้วยแรงอธิษฐานหรืออย่างไร?

นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันแรกที่พบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ บ้านรางพิกุล กำแพงแสน ทุกครั้งที่ผม

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

คุณมนต์ชัย ศรีเพชรนัย บริจาค 1 ต้น 30,000 บาท

ร่วมบุญบารมี สร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาทหลักสูตร เตปิฏกบาลีสักยสีหะ Pali English Program สำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565

บุญนี้ อัศจรรย์จริง พลังแห่งสัทธา วิริยะ

ท่านอาจารย์ช่วยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี ด้วยครับ ขณะนี้ อบจ. ได้พิจารณางบประมาณการทำถนนลาดยาง

admin

12 กุมภาพันธ์ 2565
1 92 93 94 96
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง