วันที่ ๖ ธันวาคม พิธีปักหมุดไม้มงคล โปรยข้าวตอกดอกไม้

จัดสร้างโดย อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

admin

8 ธันวาคม 2565

ดีใจกันขนาดไหน ดูเอา !

วันนี้ ก่อนเสาเข็มจะตอกลงหลุม ศากยบุตรสามเณรสีหะ ดีใจกันยกใหญ่ รีบวิ่งไปเขียนรายชื่อ โยมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

admin

5 ธันวาคม 2565

พิธีเททองหล่อพระกริ่ง ศากยบุตร ปฐมสีหราช ภาพชุดที่ ๓

อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

admin

3 ธันวาคม 2565

เอกูนสฏฺฐีวสฺสิกเถรปูชา ภาพชุดที่ ๒

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน”

admin

3 ธันวาคม 2565

พิธีปรุงรสข้าวทิพย์

ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ประธานในพิธีปรุงรสข้าวทิพย์ นำคณะเจ้าภาพข้าวทิพย์ จำนวน ๕ กระทะ ทำพิธีกวนข้าวทิพย์และปรุงรส เพื่อจัดเป็นของที่ระลึก

admin

6 พฤศจิกายน 2565

บุญบารมีหลวงปู่ อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระนวกะ

admin

5 พฤศจิกายน 2565

พิธีตักบาตร เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ​ซาบซึ้งในเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

admin

4 พฤศจิกายน 2565

โครงการอุปสมบทหมู่ (ณ อุโบสถวัดรางหมัน) และฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานพระนวกะ ๑๐๘ รูป

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ อายุครบ ๑๐๐ ปี

admin

2 พฤศจิกายน 2565

บุญกฐิน ทอดถวาย ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม

admin

3 ตุลาคม 2565

ขอเชิญร่วมบุญบารมีทอดกฐิน ถวาย ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

บุญทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบ

admin

3 ตุลาคม 2565
1 2
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง