น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ๑๐

admin

3 เมษายน 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

25 มีนาคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

24 มีนาคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นางพัสดา มานะนำเกษม ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ กรมบังคับการ สำนักพระราชวัง

admin

19 มีนาคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อผมได้รับการประสานจากสำนักพระราชวัง จึงได้ทราบดำริของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เรื่องการเสริมความรู้

admin

10 กุมภาพันธ์ 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

admin

3 กุมภาพันธ์ 2567

สิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระธรรมวชิราจารย์ นำพระสงฆ์สามเณร ๑๙๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์ คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ รูป

admin

27 มกราคม 2567

ชุดแก้ว กาแฟ พระราชทานจากสำนักพระราชวัง ถวายพระมหาเถระกรรมการสอบ

ในวาระวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และเนื่องในพิธีจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์ สอบทรงจำพระปาติโมกข์

admin

27 มกราคม 2567

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธานเชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ

admin

3 ธันวาคม 2566
1 2 6
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง