พระสงฆ์นวกะ ๙๙ รูป

ผมไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่โยมบิดามารดา ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพียงอุบาสกคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลพระสงฆ์นวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการ วันนี้ เห็นหลายรูป

admin

25 มกราคม 2566

ญาติโยมที่มาทำบุญช่วงนี้ ถ้าอยากคุยสนทนากับท่าน ต้องไปที่โรงครัวเท่านั้นครับ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน ประณีต บรรจง อร่อย ทั้งภาชนะรองรับ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ด้วยความเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากคุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์

admin

23 มกราคม 2566

อรุณแรก เช้านี้ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง

admin

1 มกราคม 2566

หลวงพ่อ ต้องหาให้ได้ ๑ ล้านบาท เป็นค่าภัตตาหาร

ไม่ต้องห่วงนะ ให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียว วันพรุ่งนี้ หลวงพ่อ จะไปสิงคโปร์ ไปบอกบุญโยม หลวงพ่อตั้งใจจะหาค่าภัตตาหารให้ครบ ๑ ล้านบาทให้ได้

admin

16 ธันวาคม 2565

ถ้าไม่มีผู้ชายใจดีคนนี้ อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้

ที่สำคัญที่สุด ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พี่ จี คนนี้ ได้เดินนำท่านอาจารย์เจ้าคุุณพระธรรมวชิราจารย์ และกระผมมาที่นี่ รางพิกุล กำแพงแสน

admin

11 ธันวาคม 2565

เรื่องเทวดา ใครไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องของเขา..หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ สอนไว้

เรื่องเทวดา ใครไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องของเขา เราเคารพนับถือเทวดาในฐานะเพื่อนร่วมสังสารวัฏ นับถือคุณงามความดีของเขาที่ทำให้เกิดเป็นเทวดา

admin

6 ธันวาคม 2565

ดีใจกันขนาดไหน ดูเอา !

วันนี้ ก่อนเสาเข็มจะตอกลงหลุม ศากยบุตรสามเณรสีหะ ดีใจกันยกใหญ่ รีบวิ่งไปเขียนรายชื่อ โยมพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

admin

5 ธันวาคม 2565

อย่าให้ใครแย่งบุญนี้ไปคนเดียว

เรียกได้ว่า เพียงแค่ ๑ ปีเศษ ๆ เท่านั้น ที่นี่ ทำงานยิ่งกว่าทำงาน ไม่รู้ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ อาจารย์เวทย์ และทีมงานเอาเวลาไหนมาพักผ่อน

admin

5 ธันวาคม 2565

เอกูนสฏฺฐีวสฺสิกเถรปูชา ภาพชุดที่ ๒

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน”

admin

3 ธันวาคม 2565

เอกูนสฏฺฐีวสฺสิกเถรปูชา ภาพชุดที่ ๑

อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ รศ.ดร. ป.ธ.๘, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการ

admin

3 ธันวาคม 2565
1 2 6
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง