ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

าจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ไข่ไก่ ๑๐๐ แผง ๓,๐๐๐ ฟอง เข้าโรงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

30 มกราคม 2566

สาธุชนมาร่วมบุญ ถวายพระพรชัย

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

admin

25 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อุปถัมภ์น้ำปานะ

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

admin

25 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิต

ถวายความรู้ หลักธรรมในชีวิตประจำวัน ถวายธรรมทานแก่พระสงฆ์นวกะโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน

admin

24 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญเจ้าของ Tree & Tide Riverside

คอยติดตามว่า ผมจะนำไม้นี้ไปทำอะไร รับรองว่า ไม้ทั้งหมดที่พี่พิรพร คล่องเวสสะ พี่บุญล้อม ศุภานุสนธิ์ ถวายมา

admin

23 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ มุกดาพานิชกุล ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป

ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

admin

23 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

admin

22 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ พระปลัดวชิรสกนธ์ นรินฺโท วัดพระยาสุเรนทร์

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

admin

22 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพได้ถวายผักสดเข้าโรงครัว ประกอบภัตตาหารเช้า เพล

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

admin

22 มกราคม 2566

ขออนุโมทนา พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กำแพงแสน เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

admin

21 มกราคม 2566
1 2 26
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง