กราบแทบเท้าพระมหาเถระ พระราชวัชรธรรมโสภณ ที่พักสงฆ์ ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจนฺโท

พระมหาธีระเพชร ธีรเวที ป.ธ.๙ และพระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ นำคณะพระพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๗๒ รูป เข้ากราบขอพรหลวงปู่

admin

16 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ คุณนันทิพัฒน์ อนันต์ทัศน์ พี่น้องศิษย์วัดชนะสงคราม

ผจก. ฝ่ายขาย บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด นำรถมาส่งมอบ พร้อมเติมน้ำมันเต็มถัง

admin

13 พฤษภาคม 2567

กราบขอบพระคุณในเมตตาอย่างสูงยิ่ง ที่หลวงปู่ มาเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ

หลวงปู่เจ้าคุณพระญาณรักขิต เจ้าคณะหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดธรรมยุต เมื่อท่านเห็นภาพและทราบข่าว ท่านก็รีบมาให้กำลังใจ

admin

13 พฤษภาคม 2567

ขอกราบอนุโมทนาบุญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ (หลวงพ่อเจ้าคุณประเสริฐ) วัดพุทธานุสรณ์

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าอุปถัมภ์โครงการหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

admin

2 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ตุนตุน อู และ พี่มาร์มาร์ คหบดีอุบาสกอุบาสิกา ชาวเมียนมาร์

เดินทางมาดูแล พระนิสิตมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเมืองย่างกุ้ง และมัณฑเลย์ ในพิธีสวดสาธยายมหาปัฏฐาน และ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ๔๕ วัน

admin

1 พฤษภาคม 2567

ขออนุโมทนาบุญ กฟผ. และ กฟภ

นำโดยนายธนะ โชคพระสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง)จังหวัดนครปฐม นายเกรียงศักดิ์ ปุญยธร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

admin

22 เมษายน 2567

ขออนุโมทนาบุญ “บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)” อุปถัมภ์รถยนต์ ๖ ล้อ ป้ายแดง

ท่านเฝ้ามองดูการทำงานมาตามลำดับ ท่านเห็นว่า การเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ การออกรับบิณฑบาต การรับส่งสามเณรไปปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

admin

21 เมษายน 2567

ขออนุโมทนาบุญ คุณสมยศ เพชรชื่นสกุล เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรชื่นสกุล และคุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา

นำน้ำปานะ น้ำอ้อย มาถวายพระสงฆ์สามเณร ๓๐๐ กว่ารูป ทราบว่า เมื่อมีรถขายไอติมวิ่งเข้ามา ยังได้เหมาไอติม

admin

13 เมษายน 2567
1 2 64
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง