ขออนุโมทนาบุญ คณะทำงานการศาสนศึกษา ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยการนำของพระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย​ กตปุญฺโญ​ ป.ธ.๙)​ รอง จจ.พระนครศรีอยุธยา​ เข้าเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

14 ธันวาคม 2565

ท่าน พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า

ท่าน พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ในฐานะที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มาตั้งแต่ต้น

admin

7 พฤศจิกายน 2565

บุญบารมีหลวงปู่ อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระนวกะ

admin

5 พฤศจิกายน 2565

กราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์ พระครูสังฆรักษ์จาตุรงค์ จนฺทสโร (กรังพานิช ) วัดสนามเหนือ อ.ปากเกร็ด

นำพันธุ์ต้นกล้า มะพร้าวน้ำหอม มามอบให้ เพื่อให้ปลูกรอบล้อมพื้นที่โครงการ หากไม่พอ ให้แจ้ง ท่านจะนำมาเพิ่มให้ตามต้องการ

admin

4 ตุลาคม 2565

ขออนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย

ได้ชวนเชิญคุณโยมแพท พชรวีร์ เตชะกสิกรพาณิชย์ และคุณโยมสาว วิลาวัลย์ คุมพล ได้มาเล่าประสบการณ์ดี ๆ

admin

23 กันยายน 2565

กราบขอบพระคุณ อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ

ท่านปวารณาเข้ามาข่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ เห็นลูกหลานมีพัฒนาการไปมาก ความเหน็ดเหนื่อยมลายหายสิ้น

admin

7 กันยายน 2565

ขออนุโมทนาบุญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะพัฒนศึกษาศาสตร์

คณาจารย์ ผู้บริหาร ทำบุญตักบาตร รับฟังบทอนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English จากลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ต่างชื่นชมยินดี

admin

1 กันยายน 2565

กราบขอบพระคุณ พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์ เจ้าคณะเขตทุ่งครุ

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน”

admin

29 สิงหาคม 2565

ขออนุโมทนาบุญ บริษัทปัจจัยชีวี

ขอบคุณท่านอาจารย์แก่นฟ้า แสนเมือง ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาสถาบันแพทย์แผนไทย กลุ่มบริษัทปัจจัยชีวี

admin

25 สิงหาคม 2565

admin

22 กรกฎาคม 2565
1 2
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง