มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาทราชวิทยาลัย

ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างมหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาทราชวิทยาลัย​ ศากยบุตรสามเณรสีหะ เปิดสอนหลักสูตรบาลีนานาชาติ English Program เพื่อสร้างศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา
มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส
เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี
มือถือ : 092-6948883

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
มือถือ : 081-9432665

เว็บไซต์ : https://www.sakyasiha.org
เฟสบุ๊ค : ศากยบุตร สามเณรสีหะ

แผนที่เดินทาง Google Map

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง