กัมมัฏฐาน ๙ วัน ๙ คืน โอวาทธรรมกถาถวายพระนวกะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กัมมัฏฐาน ๙ วัน ๙ คืน

โอวาทธรรมกถาถวายพระนวกะ

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ทุก ๆ วัน ในเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พระธรรมวชิราจารย์ และพระราชวชิรเวที จะทำหน้าที่หมุนเวียนกล่าวสอนธรรมพระนวกะ ก่อนออกรับอาหารบิณฑบาต วันนี้ กล่าวสอนธรรม ณ ศาลาการเปรียญหน้ากุฏิร่มเย็นหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง