ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ พร้อมครอบครัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ พร้อมครอบครัว บุตรชาย สะใภ้ หลาน ๆ ทุกคน ร่วมบุญงานกฐินปีนี้ ท่านมีจิตศรัทธาในพระศาสนา ฝากและฝังทรัพย์สมบัติของท่านไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ดิน รถยนต์ ยานพาหนะ กุฏิสงฆ์ สร้างวัดและโรงพยาบาล

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง