วันเกิดคุณแม่กำนันผู้ใจบุญ กำนันประนอม พูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

วันเกิดคุณแม่กำนันผู้ใจบุญ

กำนันประนอม พูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน ท่านเข้ามาดูแล อำนวยความสะดวก โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของที่นี่ มาตั้งแต่ต้น

โครงการอุปสมบท ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ จัดมาตั้งแต่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ กำนันประนอม พูสุวรรณ มาอำนวยความสะดวกทุกวัน ทั้งในฐานะทำหน้าที่ประธานเชิญภัตตาหารเพล ทั้งในฐานะมาช่วยต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพล ถวายพระสงฆ์สามเณร

วันนี้ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันเกิด ท่านกำนันจัดภัตตาหารเพล คาวหวาน ถวายพระสงฆ์สามเณร ๑๒๐ รูป รวมทั้งคณะสงฆ์สามเณรนานาชาติ จากประเทศศรีลังกา อาหารส่วนเหลือได้เลี้ยงอาหารกลางวันสาธุชนเป็นจำนวนมาก ที่มาทำบุญในวันนี้

นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป คุณแม่กำนัน ประนอม พูสุวรรณ คงเป็นโยมแม่ ผู้อุปถัมภ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ เพิ่มอีกหลายสิบรูปที่จะเปิดการเรียนการสอนปีนี้ เป็นปีแรก

ขอให้คุณแม่กำนัน ประนอม

อายุยืน แข็งแรง ร่ำรวย ตลอดไป

สาธุ สาธุ อนูโมทนาบุญ ครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง