๕ กิโล เณร มะไกล แท้ ?

๕ กิโล เณร มะไกล แท้ ?

คืนนี้ กะจะให้ลูกหลานสามเณร ฝึกเทศน์สอนญาติโยม ต้องยกเลิกแล้วมั้ง แข้งขาพระอาจารย์ ไม่ไหวแล้ว

ช่วยกันแบก ช่วยกันหามของฝากจากผู้ใจบุญจากกรุงเทพ ฯ ส่งถึงญาติ ๆ ทุกคนขออนุโมทนาบุญ

๑. คุณกรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ อุปถัมภ์ ถุงยังชีพ ๕๐๐ ชุด

๒. พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คุณปัณพร สิทธิอาษา อุปถัมภ์ข้าวสาร ๕๐๐ ถุง ๆ ละ ๕ กิโลกรัม

๓. คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ อุปถัมภ์ค่าพาหนะ ๕๐,๐๐๐ บาท

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

โครงการศากยบุตรสามเณรสีหะ จิตอาสาสาธารณสงเคราะห์ ออกพบปะเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ตั้งใจจะจัดโครงการนี้ เป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยนำคณะอาจารย์ พระพี่เลี่ยง ศากยบุตรสามเณรสีหะ ออกพื้นที่พบปะประชาชน ในลักษณะค่ายจิตอาสา

กลุ่มเป้าหมายแรก คือ ญาติ ๆ ของสามเณร ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา นำคณะสามเณรทั้งหมด ให้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมญาติ และกลุ่มสามเณรก็ได้รู้จักญาติของเพื่อน ๆ จุดแรกในปีนี้ คือ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดที่มีลูกหลานสามเณรมาบวชเรียนที่นี่ ๒๐ กว่ารูป

ปีหน้า จะเริ่มขยายไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อให้สามเณรรู้จักครอบครัว ญาติ พี่น้องทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อเติบใหญ่ ก็จะขยายออกไปพบปะเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนทั่วไป ทุกภูมิภาค

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

พระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

หัวหน้าทีมพระพี่เลี้ยงวิทยากร

๐๙๒ – ๒๖๕ ๒๕๕๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง