ภัตตาหารเพลพระราชทาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

องคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร

admin

22 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๒๙ รูป

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

22 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๒๑๙ รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

19 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

19 เมษายน 2566

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ เป็นผู้เชิญสังฆทานถวายพระธรรมวชิราจารย์

admin

14 เมษายน 2566

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานภัตตาหารเพล ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน

admin

13 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง

admin

7 เมษายน 2566

กิจกรรมอารยเกษตร เขตแดนสร้างอารยชน หนึ่งในดำริของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เสริมทักษะการใช้ชีวิตและเทคนิคเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีน้ำใจช่วยเพื่อนมนุษย์ หนึ่งในกิจกรรมอารยเกษตร

admin

7 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

6 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง

admin

5 เมษายน 2566
1 2 3 4
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง